.net Web Programlama Eğitimi

image_pdfimage_print
 • Syntax, kodlama standartları(coding standarts), Visual Studio kullanımı
 • NET Teknolojisi ve özellikleri (.NET Fundamentals), .NET Derleme Süreçleri (C# Compiling)
 • CTS (Common Type Specification), CLS (Common Language System), IL (Intermediate Language), CIL (Common Intermediate Language), MSIL (Microsoft Intermediate Language), Jitter, stdlib, csc.exe gibi temel kavramlar.
 • C# dilinin temel taşları, döngüler, koşul ifadeleri, metodlar, class,struct, enum, ref, out, params,nullable types, value and reference types
 • Hata Yönetimi (Exception Management-try,catch,finally kullanımı)
 • Nesneye yönelik programlamaya giriş( Introduction to Object Oriented Programming)
 • Class Library oluşturmak
 • Class – Object kavramlarının anlatımı
 • Class yapısı (metodlar, property, constructor, static)
 • OOP’nin temel maddeleri : Encapsulation, Inheritence(is-a relation), Polymorphism
 • Projelerimize uygun sınıf yapılarının oluşturulması
 • Class Diagram
 • Tek ve çok boyutlu diziler
 • Interfaces, Collections(Kolleksiyonlar), Boxing ve Unboxing kavramları
 • Iterator gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
 • Generic programming
 • Delegates, Events ve Delegate ile asenkron programlama
 • Threads
 • Serialization
 • Reflection ve bazı tasarım desenlerinin(design patterns) örneklenmesi ve kodlanması
 • Attribute Programming
 • File Process (Dosya İşlemleri, IO Namespace, Streams, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File vb. sınıfları)
 • Introduction to SQL Server (SQL Server ve SQL dili hakkında temel bilgiler)
 • Connected ve Disconnected mimarileri, faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
 • Connection, DataReader, Command, DataAdapter, CommandBuilder sınıflarının anlatımı
 • DataSet ve TypedDataSet kullanımı faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
 • Windows uygulamalarında ADO.NET kullanımı ve tüm veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • HTML dilinin temel özellikleri
 • Cascading Style Sheet(css) kullanımı
 • Web programlama mantığı, sayfa işlemleri, server-client iletişimi, web yaşam döngüsü ve Javascript’in bu döngüdeki rolü, get ve post işlemleri
 • ASP.NET Page Compilation Cycle (ASP.NET sayfalarının derleme süreçleri)
 • HttpRequest ve HttpResponse
 • Web.config dosyası kullanımı ve ne amaçlara hizmet ettiği
 • Sayfalar arası veri taşıma yolları, her bir yöntemin artıları ve eksileri
 • State Management(Session, ViewState, Application, Cache, ControlState)
 • Web Controls (Tüm web kontrollerinin anlatımı ve kullanımı).
 • GridView
 • WebControl ve UserControl oluşturmak ve kullanmak.
 • Master Page ve nested master page kullanımı, örnekler üzerinden gerekliliği ve ortak işlemleri master page’ler ile halletmek
 • Validation Controls (Sayfa üzerinde doğrulama işlemleri yapmak)
 • ASP.NET ile veri tabanı işlemlerinin kullanımı
 • ASP.NET projelerini web sitelerinde yayınlamak(Deployment)