CSS Kodları Nereye Yazılır ve Nasıl Etkiler (Seçiciler)

CSS Yazım Yerleri:

1. İnline (Komut içi CSS Kodları)

HTML tagının içerisine yazılan kodlara inline CSS denir. HTML komutlarının style özelliği kullanılarak yazılır. Örneğin <p> tagının color özelliğinin red olmasını istiyorsak yani paragraftaki metinlerin kırmızı olmasını istiyorsak kodları aşağıdaki gibi yazarız

2. İnternal (Dahili CSS Kodları)

CSS komutları <head> ile </head> taglarına arasına <style type=”text/css”> ile </style> arasına yazı

3. External (Harici CSS Kodları)

CSS komutları ayrı bir dosyaya yazılır. Bu şekilde kullanılması uygundur. HTML kodları ile CSS ayrı dosyalarda olur. Bunun için <head> tagında <link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” > Yukarıdaki örneği bu şekilde düzenlersek aşağıdaki gibi olur.

CSS Yazım Kuralları:

CSS kodları;

  1. taglara
  2. id lere
  3. class lara yazılır.

tag içerisine  örnek:

p { color:red;

font size:16 px;}

id (sadece bir taga özellik verilmek istenirse) örnek:

# ilk { color:red;

font size:16 px;}

class  (birden fazla taga özellik verilmesi gerekirse) örnek:

.ilkclass { color:red;

font size:16 px;}

AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEYİNİZ.
[crayon-5f7002f62f70d038716854/]