Word-Gelişmiş Özellikler

Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamış olduğunuz belgeye uygun başvuruları (İçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Şekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız ekleyebilecek, çoklu belgelerle çalışma yapabileceksiniz.

İndir (PDF, 1.03MB)