Word-Belge İşlemleri

BELGE İŞLEMLERİ

Bu bölümde kelime işlemci programının arayüzünü inceleyerek görünüm ayarlarının nasıl yapıldığına bakacağız.

Arayüz ve Görünüm Ayarları
Kelime işlemci programını çalıştırmak için Başlat menüsündeki Tüm Programlar Bölümünden tıklamak gerekir.

Genel Görünüm
Kelime işlemci programını çalıştırdığımız zaman karşımıza aşağıdaki  görüntü gelecektir. Şekli dikkatli bir şekilde inceleyiniz.

Kelime işlemci programı genel görünüm

bi1

 Pencere kontrol menüsü: Üzerinde simge durumunda küçült, aşağı geri getir, ekranı kapla ve kapat düğmelerinin bulunduğu bölüm.
 Hızlı erişim araç çubuğu:Yeni, aç, kaydet, geri al, vb. sık kullandığımız ve hangi şeritte olursak olalım ekranda görünmesini istediğimiz komutların yer aldığı bölüm.
 Şerit: Üzerinde giriş, ekle, sayfa düzeni gibi sekmelerin; sekme gruplarının ve komutlarının yer aldığı bölüm.
 Başlık çubuğu: Belge başlığının bulunduğu bölüm.
 Dikey kaydırma çubuğu: Sayfalar üzerinde hareket etmemizi sağlayan bölüm.
 Durum çubuğu: Belgenin o anki durumu ile ilgili bilgi veren bölüm (Sözcük sayısı, dil, aktif sayfa ve toplam sayfa gibi).
 Yazı yazma alanı: Yazı yazma, resim, tablo, şekil eklemek için kullanılan bölüm.
 Cetvel: Yatay ve dikey cetvel olmak üzere iki tanedir.
 Ofis düğmesi: Yeni, aç, kaydet, farklı kaydet, yazdır gibi dosya işlemlerinin yapıldığı bölüm.
 Belge görünüm düğmeleri: Belgenin sayfa düzeni, tam ekran okuma, web düzeni, anahat ve taslak şeklinde görünüm gibi komutların yer aldığı bölüm.

Belge Görünümleri
Belge görünümleri ile ilgili işlemleri yapabileceğimiz kısım, şerit üzerinde bulunan Görünüm sekmesindeki Belge Görünümleri grubu altında yer alır.

bi2
 Sayfa düzeni: Belgenin kâğıt üzerindeki görünümüne en yakın olan, dokümandaki içeriklerin belgede nasıl göründüğünü görebilmemizi sağlayan, üst ve alt bilgileri düzenlemeye, kenar boşluklarını ayarlamaya ve çizimler ve nesnelerle çalışmaya yarayan bölümdür.
 Tam ekran okuma: Özellikle uzun yazılı belgelerin, üzerinde değişiklik yapmadan, sayfanın düzenini değiştirerek ve yazı tipi görünümünü geliştirerek metnin ekrandan okunmasını sağlamak için kullanılır.
 Web düzeni: Web sayfası olarak kaydedilmiş dosyalarda kullanılacak görüntü şeklidir. Web sayfası görünümüne geçmemizi sağlar.
 Anahat: Belgeyi ana hat olarak görüntülemeyi ve anahat araçlarını görmeyi sağlar. Belgenin yapısını görerek ve başlıkları sürükleyerek metni taşıma, kopyalama ve yeniden düzenlemeler yapabiliriz.
 Taslak: Metin üzerinde hızlıca düzenleme yapmak için belgenin taslak şeklinde görüntülenmesini sağlayan bir belge görünüm komutudur. Bu görünümde üstbilgi ve altbilgi, sayfa kenarlıkları ve çizilmiş otomatik şekiller gibi belirli ögeler görünmez.

 Yakınlaştırma

Çalışmakta olduğumuz belge görünümünün içeriğini daha yakından görebilmemiz için büyütmeye (yakınlaştırmaya) veya tamamını görebilmek için küçültmeye (uzaklaştırmaya) yarar. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma ile ilgili işlemleri yapacağımız bölüm Görünüm sekmesi altındaki Yakınlaştır grubundan yapılır.

bi3

 (A)Yakınlaştır: Belgenin yakınlaştırma düzeyini seçmek için kullanılan Şekilde görünen yakınlaştır iletişim penceresini açmayı sağlar. Çoğu zaman belgeyi hızlı bir şekilde yakınlaştırmak için belgenin sağ alt köşesinde bulunan yakınlaştırma denetimi de   bi4 kullanılabilir.
 (B)%100: Belgeyi normal boyutun %100‟üne yakınlaştırmaya yarar.
 (C) Bir sayfa: Pencereye bir tam sayfa sığacak şekilde belgeyi yakınlaştırmak için kullanılır.
 (D) İki sayfa: Pencereye iki sayfa sığacak şekilde belgeyi yakınlaştırmak için kullanılır.
 (E) Sayfa genişliği: Sayfanın genişliği, pencerenin genişliğiyle eşleşecek şekilde belgeyi yakınlaştırmaya yarar.

bi5
Yakınlaştır iletişim penceresi

Cetvel ve Kılavuz Çizgileri
Belgedeki nesneleri ölçmek ve hizalamak için cetvel, nesneleri hizalayabilmek için ise kılavuz çizgilerinden yararlanırız.
Cetvel ve kılavuz çizgileri ile ilgili işlemlerin yapılacağı bölüme, Görünüm sekmesinde yer alan Göster/Gizle  grubundan ulaşabiliriz.

bi6
Göster/Gizle grubu

Belgeye istenildiği takdirde yatay ve dikey cetvel eklenip kaldırılabilir. Cetvelin ekranda görüntülenmesi için cetvel seçeneğinin seçim kutusundan işaretlenmiş olması gerekir .
Yatay ve dikey cetvelin ekranda görünmemesi için işaretsiz olmalıdır.
Kılavuz çizgileri : Belgenin yazımı esnasında kılavuz çizgilerinin ekranda görünüp görünmemesi için kullanılır. Kılavuz çizgileri şekil ve yazıların hizalanmasında görsel yardımcıdır.

bi7
Cetvel ve kılavuz çizgileri

Temel Belge İşlemleri
Belge, kelime işlemcinin üzerinde yazılabilir alan olarak belirlenen alanın oluşturulması ve özelliklerinin belirlenmesini hedeflemektedir. Kelime işlemci programında çalışmak için yeni boş dokümanlar oluşturmamız, hazırladığınız dokümanları kaydetmemiz ve daha önceden kaydettiğimiz dokümanları çalışmak için açmamız gerekmektedir. şimdi bunların nasıl yapılacağını öğreneceğiz.

Yeni Belge Oluşturma
Kelime işlemci programını ilk defa çalıştırdığımızda ekrana yeni boş bir belge gelmektedir. Fakat bir belge üzerinde çalışırken yeni boş bir belge daha oluşturmak isteyebiliriz. Yeni boş bir belge oluşturmak için aşağıdaki yollardan herhangi biri izlenebilir.

Office düğmesinden fare ile tıklandıktan sonra açılan menüden “Yeni” komutu seçilir.

bi8

Bu komut seçildiğinde aşağıdaki pencere açılır

bi9

Yeni belge oluşturma

 Yeni boş bir belge oluşturmak için şablonlar başlığı altında yer alan boş ve yeni seçeneği seçildikten sonra Boş belge işaretlenerek pencerenin sağ alt bölümünde yer alan oluştur düğmesine tıklanıp belge oluşturulur.
 Klavyeden CTRL+N(New) kısa yol tuşlarına aynı anda basarak yeni boş bir belge oluşturulur.
 Başlık çubuğu üzerindeki hızlı erişim araç çubuğunu etkinleştir  bi10 düğmesinden yeni seçeneği aktif edildikten sonra  bi11şekline tıklanarak da yeni boş bir belge oluşturulur.

Kayıt İşlemleri
Yapmış olduğumuz çalışmaları, daha sonra da kullanabilmek için kaydetmeniz gerekir.
Eğer belgeyi ilk kez kaydediyorsak aşağıdaki yollardan herhangi birini izlemeniz gerekmektedir.
Hızlı erişim araç çubuğunda bulunan Kaydet düğmesine bi12 tıklayarak
 Klavyeden CTRL+S (save) kısayol tuş grubuna aynı anda basarak
Office düğmesine fare ile tıklandıktan sonra açılan menüden “Kaydet” komutunu seçerek
Bu yollardan herhangi birini uyguladığınız zaman karşınıza  Farklı Kaydet penceresi gelecektir.

Belge bir kez kaydedildikten sonra üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde yukarıda anlatılan kaydetme seçeneklerinin herhangi biri uygulanabileceği gibi hazırlamış olduğumuz belgeyi farklı bir konuma veya farklı bir dosya türü ile kaydetmek için ise Farklı Kaydet komutunun uygulanması gerekecektir.

bi13
Farklı kaydet penceresi

Oluşturulmuş Bir Belgeyi Açma
Daha önceden hazırlamış olduğumuz, bilgisayarımızda veya herhangi bir haricî diskte yer alan bir belgeyi açmak için kullanılır. İimdi de önceden hazırlanmış olan belgeleri açmak için hangi yollar uygulandığına bakalım.

 Klavyeden CTRL+O (Open) kısa yol tuşlarına aynı anda basarak istenilen belge açılır.
 Başlık çubuğu üzerindeki Hızlı erişim araç çubuğunu etkinleştir bi10  düğmesinden Aç seçeneği aktif edildikten sonra, bi14 şekline tıklanarak da istenilen belge seçilip açılabilir
Ofis düğmesinden “” komutu seçilir

bi15
Bu dosya açma işlemlerinden herhangi birini seçtiğimiz zaman karşımıza aşağıdaki pencere çıkacaktır.

bi16
Belge aç penceresi

Bu pencereden açmak istediğimiz dosyamızın bulunduğu konumu seçeriz. Daha sonra hangi dosyayı açmak istiyorsak o dosyayı fare ile bir kez tıkladıktan sonra pencerenin sağ alt tarafında yer alan düğmesine tıklarız.

Son Kullanılan Belgeler Listesini Düzenleme
Kelime işlemci ile çalıştığınız dosyalar sizin ayarlayabileceğiniz bir sayıda hafızada tutulur. Bunların kelime işlemci programında karşılığı son kullanılanlardır.
Son kullanılanlara erişmek için ofis düğmesine basmanız yeterli olacaktır . Son belgelerden hangisini açmak istiyorsanız üzerine fare ile tıklamanız gerekmektedir. Eğer Dosyamızın bulunduğu konum son çalışılan dosyanız silinmediyse veya başka bir yere taşınmadıysa açılacaktır. Aksi takdirde dosyanıza erişemezsiniz.

bi17
Son belgeler

Belge isimlerinin yanında bulunan bi22 nesnesi belgeyi son kullanılanlar listesine sabitleyebilir,bi21 nesnesine tıklayarak da belgenin son kullanılanlar listesindeki sabitlenmesini kaldırabilirsiniz.

Word Seçenekleri düğmesinde Gelişmiş seçeneği altındaki Görüntüle kısmından görüntülenecek son belge sayısını seçerek son kullanılanlar listesinde kaç belgenin görüntülenmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

bi23

Temel Yazım İşlemleri
Kelime işlemci programı bize, temel yazım işlemlerini yapma ve düzenleme konusunda kolaylık sağlar. şimdi temel yazım işlemlerinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

Metin Girme
Kelime işlemci programında yeni bir belge açtığınız zaman yazı yazma işlemine hemen başlayabilirsiniz. İmlecin bulunduğu yer, yazım yapılacak yerin neresi olduğunu gösterir. İmleç belgenin ilk satırında yer alır ve yazma işlemi sırasında bize rehberlik eder.
Yeni boş bir belgede imleci, yazarak, enter tuşuna basarak, boşluk tuşuna basarak veya tab tuşuna basarak ileriye ve aşağıya doğru hareket ettirebiliriz.

Sadece bir veya birkaç harfi büyük yazmak veya sadece bir veya birkaç harfi küçük yazmak için Shift, sürekli büyük harfle yazmak için Caps Lock tuşunu kullanırız.

Klavyedeki rakamların üzerindeki ikinci karakterleri yazmak için Shift, tuşun sağ altındaki üçüncü karakterleri yazabilmek içinse Alt Gr tuşunu kullanacağız.

Metin Düzenleme (Seçme-Taşıma-Kopyalama)
Yazmış olduğumuz bir metin üzerinde metni seçme, metni taşıma ve kopyalama işlemi yapabilmek için öncelikle seçilmiş olması gerekir. şimdi bir metni seçme, taşıma ve kopyalama işlemlerinin nasıl yapıldığına bakalım.

Seçme işlemi fare veya klavye kullanarak aşağıdaki yollardan biri ile yapılabilir:

 İmleci seçmek istediğimiz metnin başlangıç noktasına getirerek farenin sol tuşuna bir kez basarız. Elimizi farenin sol tuşundan kaldırmadan seçmek istediğimiz metin boyunca sürükledikten sonra tuşu bırakırız.

 Sadece bir kelimeyi seçmek için imleç seçilmek istenen kelimenin üzerine getirilir ve farenin sol tuşuna iki kez tıklanır. Klavye kullanarak bir kelime seçmek için metnin en başına veya en sonuna imleci getiririz. Klavyeden shift tuşuna basarak yön tuşları yardımı ile kelimeyi seçeriz.

 Metnin bir satırını seçmek için imleç seçilmek istenen satırın başına getirilir ve farenin sol tuşu basılı tutularak seçilmek istenen satır boyunca sürüklenir. Klavye kullanılarak bir satır seçmek için, imleç seçilmek istenen satırın en başına getirilir ve klavyeden Shift+End tuşlarına basılır veya imleç seçilmek istenen satırın en sonuna getirilir ve klavyeden Shift+Home tuşlarına basılır.

 Birden fazla satırı seçmek için farenin sol tuşu basılı tutularak seçilmek istenilen satır kadar sürüklenir.

 Bir paragrafı seçmek için paragraf üzerine farenin sol tuşu ile üç kez tıklanır.

 Ardışık olmayan metinleri seçmek için metnin ilk kısmı seçildikten sonra Ctrl tuşuna basılır ve Ctrl tuşu basılı iken fare aracılığıyla seçilmek istenen diğer kısımlar tıklanılır.

 Tümünü seçmek için klavyeden Ctrl+A tuş grubuna basılır veya kelime işlemci programının Giriş sekmesinde yer alan Düzenleme grubundan Seç düğmesine tıklandıktan sonra açılan menüden Tümünü Seç‘e basılır.bi24
 İmlecin bulunduğu noktadaki metin ile aynı biçimlendirmeye sahip metinleri seçmek için Giriş sekmesindeki düzenleme grubundan Seç düğmesine tıklandıktan sonra gelen seçeneklerden Benzer Biçimli Metinleri Seç ‘e tıklanır.

Kelime işlemci programını kullanarak bir metin taşıma işlemi gerçekleştirebiliriz. Metin taşımak, taşımak istediğimiz metni bir yerden alıp başka bir yere götürme işlemidir. Bu işlem aynı zamanda kesme ve yapıştırma işlemi olarak da adlandırılır. Taşımak istediğimiz metin ya da nesne seçilip kesildikten sonra bulunduğu yerden silinir ve belleğe alınır. Daha sonra taşınmasını istediğimiz yere gidilir ve oraya yapıştırılır.

Metin ya da nesne taşıma işlemi aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak yapılabilir.

Taşıma işleminin ilk aşaması olan kesme işlemi;
Giriş sekmesi altında yer alan Pano grubundan Kes (Makas) simgesi seçilerek.
 Klavyeden Ctrl+X(Cut) tuşlarına basılarak,
 Farenin sağ tuşuna basıp açılan pencereden Kes seçilerek yapılabilir.

Taşıma işleminin gerçekleşebilmesi için istenilen yere yapıştırılması gerekir. Aksi takdirde sadece kesme işlemi uygulandığında ve yapıştırılmadığında, metin ya da nesne silinmiş olacaktır.

Yapıştırma işlemi;

 Giriş sekmesinin altında yer alan Pano grubundan Yapıştır nesnesi seçilerek,
 Klavyeden CTRL+V(Paste) tuşlarına basılarak,
 Farenin sağ tuşuna basıp açılan pencereden Yapıştır seçilerek yapılır.

Kelime işlemci programını kullanarak bir metnin ya da nesnenin bir veya birden fazla kopyasını oluşturabiliriz yani metni veya nesneyi çoğaltabiliriz. Taşıma ve kopyalama işlemi arasındaki fark, taşınmak veya kopyalanmak istenen metnin ya da nesnenin bulunduğu yerden silinmemesidir. Kopyalama işlemi de taşıma işleminde olduğu gibi yapıştırma işlemi ile birlikte yapılır.

Kopyalama işlemi için aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir.
Giriş sekmesinin altında yer alan Pano grubundan Kopyala tıklanarak,
 Klavyeden CTRL+C(Copy) tuşlarına basılarak,
 Farenin sağ tuşuna basıp açılan pencereden Kopyala seçilerek yapılır.

İşlemleri Geri Alma ve Yineleme
Kelime işlemci programında yapmış olduğunuz bir işlemi geri almak için izlenecek iki yol vardır:
 Hızlı erişim araç çubuğundan Geri al butonuna tıklamak
 Klavyeden CTRL+Z tuş grubuna aynı anda basmak
Geri aldığımız bir işlemin tekrar yapılmış hâli olan yineleme işlemini yapmak için izlenecek iki yol vardır.
 Hızlı erişim araç çubuğundan() butonuna tıklamak
 Klavyeden CTRL+Y tuş grubuna aynı anda basmak

Metin Arama ve Değiştirme
Çalışmakta olduğunuz bir belgedeki herhangi bir sözcüğü bulmak veya değiştirmek isteyebilirsiniz.
Örneğin: 100 sayfadan oluşan bir belgede çalışıyoruz ve bu belgede geçen bir metni veya kelimeyi bulmak istiyoruz. Bunun için Giriş sekmesinden Düzenleme grubu altında yer alan Bul düğmesine tıklamamız veya klavyeden Ctrl+F(Find) tuşlarına basmamız gerekir. Bu düğmeye tıkladığımız zaman karşımıza Bul ve Değiştir penceresi gelecektir.

bi18
Bul ve değiştir penceresi

Açılan pencerede Aranan yazılan yerin karşısındaki boşluğa bulmak istediğimiz metni yazıp Aranan Konum altındaki seçeneklerden (Asıl belge, Üstbilgiler ve altbilgiler ana belgedeki metin kutuları seçeneklerinden) birini seçtikten sonra, Sonrakini bul düğmesine tıklamamız yeterli olacaktır.

Belgemizdeki bir sözcüğü, metni veya harfi değiştirmek isteyebiliriz. Değiştirme işleminin yapılacağı pencereye erişebilmek için Giriş sekmesindeki Düzenleme grubundan Değiştir  nesnesine tıklamamız veya klavyeden CTRL+H tuş grubuna basmamız gerekir. Bu işlemlerden herhangi birini yaptığımız zaman karşımıza  Bul ve Değiştir penceresi çıkacaktır.

bi19
Bul ve değiştir

Aranan kısmına değiştirmek istediğimiz metin, yeni değer kısmına ise değiştirmek istediğimiz metnin yerine geçecek yeni metin yazılır ve değiştir düğmesine tıklanır. Değiştir düğmesine tıkladığımızda imlecin bulunduğu konumdan başlayarak tek tek değiştirme işlemi bizden onay isteyerek yapılır. Tümünü değiştir düğmesine tıkladığımızda ise belgedeki tüm aranan değerlerin yerini yeni değer almış olur.

 Çalışmakta olduğumuz belgede türüne bağlı olarak belirli bir yere gitmek isteyebilirsiniz (belirli bir sayfa numarasına, satır numarasına vb). Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Git penceresine ulaşmanız gerekir. Git penceresine erişebilmek için Giriş sekmesindeki Düzenleme grubundan Bul () ve oradan da Git seçilir. Veya klavyeden Alt+Ctrl+G(go) tuşlarına basılarak da Git penceresi açılır.

                   bi20

Kaynak : MEGEP Kelime İşlemci 482BK0012