Donatılar-Paint

Paint

Paint, çizimler oluşturmak ve dijital resimleri düzenlemek için kullanabileceğiniz bir çizim programıdır. Paint’i, farklı dosya biçimlerini kullanarak resim dosyalarını kaydetmek için de kullanabilirsiniz.

Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Paint‘i tıklatarak Paint’i açın.

Not

 • Paint’i açmak için başka bir yol: Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi tıklatın. Arama kutusuna Paint yazıp sonuç listesinden Paint‘i çift tıklatın.,

 

Paint, boş bir çizim alanında ya da varolan resimlerde çizimler oluşturmak için kullanabileceğiniz bir Windows 7 özelliğidir. Paint’te kullandığınız araçların çoğu Paint penceresi üst tarafındaki şeritte bulunur. Aşağıdaki çizimde şerit ve Paint’in diğer kısımları gösterilmektedir.

Paint penceresinin resmi
Paint penceresi

Çizgi çizme

 • Paint’i açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi, Tüm Programlar‘ı, Donatılar‘ı ve ardından Paint‘i tıklatın.

Paint’te çizim yapmak için birkaç farklı araç kullanabilirsiniz. Kullandığınız araç ve seçtiğiniz seçenekler çizginin çiziminizde nasıl görüneceğini belirler. Bunlar, Paint’te çizim yapmak için kullanabileceğiniz araçlardır.

Kalem aracı
İnce, serbest biçim veya eğriler çizmek için Kalem aracını Kalem aracının resmi kullanın.
 1. Giriş sekmesinin Araçlar grubunda Kurşun Kalem aracını Kalem aracının resmi tıklatın.
 2. Renkler grubunda, 1. Renk‘i tıklatın, bir rengi tıklatın ve ardından çizim yapmak için resimdeki işaretçiyi sürükleyin.

 3. 2. Renk (arka plan) rengiyle çizim yapmak için işaretçiyi sürüklerken sağ tıklatın.

Fırçalar

Çizgi aracı

Düz çizgi çizmek için Çizgi aracını Çizgi aracının resmi kullanın. Bu aracı kullanırken, görünümünün yanı sıra çizgi kalınlığını çizebilirsiniz.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Şekiller grubunda Çizgi aracını Çizgi aracının resmi tıklatın.
 2. Boyut‘u tıklatın ve ardından çizgi kalınlığını belirleyen çizgi boyutu tıklatın.

 3. Renkler grubunda, 1. Renk‘i tıklatın, bir rengi tıklatın ve ardından çizgi çizmek için işaretçiyi sürükleyin.

  2. Renk’i (arka plan) kullanan bir çizgi çizmek için işaretçiyi sürüklerken sağ tıklatın.

 4. (İsteğe bağlı) Çizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat‘ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.

İpucu

 • Yatay çizgi çizmek için bir taraftan diğer tarafa çizgi çizerken Shift tuşunu basılı tutun.

 • Dikey çizgi çizmek için Shift tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı çizin.

Eğri aracı

Düzgün bir eğri çizmek için Eğri aracını Eğri aracının resmi kullanın.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Şekiller grubunda Eğri aracını Eğri aracının resmi tıklatın.
 2. Boyut‘u tıklatın ve ardından çizgi kalınlığını belirleyen çizgi boyutu tıklatın.

 3. Renkler grubunda, 1. Renk‘i tıklatın, bir rengi tıklatın ve ardından çizgi çizmek için işaretçiyi sürükleyin.

  2. Renk’i (arka plan) kullanan bir çizgi çizmek için işaretçiyi sürüklerken sağ tıklatın.

 4. Çizgiyi oluşturduktan sonra, eğrinin kavisinin olmasını istediğiniz yeri resimde tıklatın ve ardından eğriyi ayarlamak için işaretçiyi sürükleyin.

Farklı şekiller çizme

Resme farklı şekiller eklemek için Paint’i kullanabilirsiniz. Geleneksel şekillerden (dikdörtgenler, elipsler, üçgenler ve oklar) eğlenceli ve alışılmadık şekillere (kalp, şimşek veya belirtme çizgileri gibi) kadar hazır şekiller bulunur (bunlar yalnızca birkaçıdır). Kendi özel şeklinizi yapmak isterseniz, bunun için Çokgen aracını Çokgen aracının resmi kullanabilirsiniz.
Şekil galerisinin resmi
Paint’te Şekiller

Hazır şekiller

Farklı hazır şekil türlerini çizmek için Paint’i kullanabilirsiniz. Bunların listesi aşağıdadır:

 • Çizgi

 • Eğri

 • Oval

 • Dikdörtgen ve Yuvarlatılmış dikdörtgen

 • Üçgen ve Dik üçgen

 • Baklava

 • Beşgen

 • Altıgen

 • Oklar (Sağ ok, Sol ok, Yukarı ok, Aşağı ok)

 • Yıldızlar (Dört köşeli yıldız, Beş köşeli yıldız, Altı köşeli yıldız)

 • Belirtme çizgileri (Yuvarlatılmış dikdörtgen belirtme çizgisi, Oval belirtme çizgisi, Bulut belirtme çizgisi)

 • Kalp

 • Şimşek

 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Şekiller grubunda bir hazır şekli tıklatın.

 2. Şekli çizmek için işaretçiyi sürükleyin.

  Eşit kenarlara sahip bir şekil çizmek için fareyi sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun. Örneğin, kare çizmek için Dikdörtgen‘i Dikdörtgenin resmi tıklatın ve Shift tuşunu basılı tutarken fareyi sürükleyin.
 1. Şekil seçiliyken görünümünü değiştirmek için aşağıdakilerden bir veya birkaçını yapabilirsiniz:

  • Çizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat‘ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.

   Şeklinizin anahattının olmasını istemiyorsanız, Anahat‘ı tıklatın ve ardından Anahat yoku tıklatın.

  • Anahat boyutunu değiştirmek için Boyut‘u tıklatın ve ardından çizgi boyutunu (kalınlık) tıklatın.

  • Renkler grubunda, 1. Renk‘i tıklatın ve ardından anahat için bir rengi tıklatın.

  • Renkler grubunda, 2. Renk‘i tıklatın ve ardından şekli doldurmak için bir rengi tıklatın.

  • Dolgu stilini değiştirmek için, Şekiller grubunda Dolgu‘yu ve ardından bir dolgu stilini tıklatın.

   Şeklinizin doldurulmasını istemiyorsanız, Dolgu‘yu tıklatın ve ardından Dolgu yoku tıklatın.

Çokgen aracı

Çok sayıda kenara sahip özel bir şekil yapmak için Çokgen aracını Çokgen aracının resmi tıklatın.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Şekiller grubunda Çokgen aracını Çokgen aracının resmi tıklatın.
 2. Bir çokgen çizmek için, düz bir çizgi çizmek üzere işaretçiyi sürükleyin. Daha sonra, diğer kenarların nerede olmasını istiyorsanız o noktaları tıklatın.

  Kenarları 45 veya 90 derecelik açılarla oluşturmak için her bir kenarı oluştururken Shift tuşunu basılı tutun.

 3. Çokgen çizimi bitirip şekli kapatmak için son çizgiyi ilk çizgiye bağlayın.

 4. Şekil seçiliyken görünümünü değiştirmek isterseniz aşağıdakilerden bir veya birkaçını yapabilirsiniz:

  • Çizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat‘ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.

   Şeklinizin anahattının olmasını istemiyorsanız, Anahat‘ı tıklatın ve ardından Anahat yok‘u tıklatın.

  • Anahat boyutunu değiştirmek için Boyut‘u tıklatın ve ardından çizgi boyutunu (kalınlık) tıklatın.

  • Renkler grubunda, 1. Renk‘i tıklatın ve ardından anahat için bir rengi tıklatın.

  • Renkler grubunda, 2. Renk‘i tıklatın ve ardından şekli doldurmak için bir rengi tıklatın.

  • Dolgu stilini değiştirmek için, Şekiller grubunda Dolgu‘yu ve ardından bir dolgu stilini tıklatın.

   Şeklinizin doldurulmasını istemiyorsanız, Dolgu‘yu tıklatın ve ardından Dolgu yok‘u tıklatın.

Metin ekleme

Paint’te, resminize kendi metin veya iletinizi de ekleyebilirsiniz.

Metin aracı

Paint’te daha hızlı çalışma

Nesneleri seçme ve düzenleme

Paint’te, resmin veya nesnenin bir kısmında değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için resmin değiştirmek istediğiniz kısmını seçmeniz ve ardından düzenlemeniz gerekir. Yapabileceğiniz bazı değişiklikler aşağıdadır: nesneyi yeniden boyutlandırma, nesne taşıma veya kopyalama ya da yalnızca seçilen öğeyi göstermek için resmi kırpma.

Seçme aracı

Resmin değiştirmek istediğiniz kısmını seçmek için Seçme aracını Seçme aracının resmi kullanın.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Görüntü grubunda Seç‘in altındaki aşağı oku tıklatın.

 2. Seçmek istediğinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini uygulayın.

  • Resmin kare veya dikdörtgen kısmını seçmek için Dikdörtgen seçim‘i tıklatın ve çalışmak istediğiniz resim parçasını seçmek için işaretçiyi sürükleyin.

  • Resmin düzensiz bir kısmını seçmek için Serbest biçim seçim‘i tıklatın ve çalışmak istediğiniz resim parçasını seçmek için işaretçiyi sürükleyin.

  • Tüm resmi seçmek için Tümünü seç‘i tıklatın.

  • Resimde o anda seçili alanın dışındaki her şeyi seçmek için Diğerlerini seç‘i tıklatın.

  • Seçilen nesneyi silmek için Sil‘i tıklatın.

 3. Aşağıdakileri uygulayarak 2. Renk’in (arka plan) seçiminizde olup olmadığını belirleyin:

  • Seçiminize arka plan rengi eklemek için Saydam seçim‘i temizleyin. Seçimi yapıştırdığınızda, arka plan rengi eklenir ve yapıştırılan öğede görünür.

  • Seçimde arka plan rengi olmayacak biçimde seçimi saydam yapmak için Saydam seçim‘i tıklatın. Seçimi yapıştırdığınızda, o anki rengi kullanan alanlar saydam olur (resmin geri kalanının yerinde görünmesini sağlar).

Kırpma

Resminizde yalnızca seçtiğiniz kısım görünecek biçimde resmi kırpmak için Kırp‘ı Kırpma aracının resmi kullanın. Kırpma işlemi resmi yalnızca seçtiğiniz nesne veya kişi görünecek biçimde değiştirmenizi sağlar.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Görüntü grubunda Seç‘in altındaki oku tıklatın ve ardından yapmak istediğiniz seçim türünü tıklatın.

 2. Resmin göstermek istediğiniz kısmını seçmek için fareyi sürükleyin.

 3. Görüntü grubunda Kırp‘ı tıklatın.

 4. Kırpılan resmi yeni bir dosya olarak kaydetmek için Paint düğmesini Paint düğmesinin resmi tıklatın, Farklı Kaydet üstüne gelin ve ardından o anki resmin dosya türünü tıklatın.
 5. Dosya adı kutusuna yeni bir dosya adı yazın ve Kaydet‘i tıklatın.

  Kırpılan resmin yeni bir resim dosyası olarak kaydedilmesi orijinal resmin üzerine yazılmasını önler.

Döndürme

Tüm resmi ya da seçilen kısmını döndürmek için Döndür‘ü Döndür öğesinin resmi kullanın.
 • Döndürmek istediğinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm resmi döndürmek için Giriş Sayfası sekmesindeki Görüntü grubunda Döndür‘ü tıklatın ve ardından döndürme yönünü tıklatın.

  • Bir resim nesnesini ya da kısmını döndürmek için Giriş Sayfası sekmesindeki Görüntü grubunda Seç‘i tıklatın. Alanı veya nesneyi seçmek için işaretçiyi sürükleyin, Döndür‘ü tıklatın ve ardından döndürme yönünü tıklatın.

Resmin bir kısmını silme

Resminizin alanlarını silmek için Silgi aracını Silgi aracının resmi kullanın.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Araçlar grubunda Silgi‘yi Silgi aracının resmi tıklatın.
 2. Boyut‘u tıklatın, silgi boyutunu tıklatın ve ardından silgiyi silmek istediğiniz resim alanı üzerine sürükleyin. Sildiğiniz alanlar arka plan renginde (2. Renk) gösterilir.

Resmi veya bir kısmını yeniden boyutlandırma

Tüm görüntüyü ya da resim nesnesi veya bir kısmını yeniden boyutlandırmak için Yeniden BoyutlandırYeniden Boyutlandır düğmesinin resmi‘ı kullanın. Resimdeki nesneyi yana yatmış görünecek biçimde de eğebilirsiniz.
 

Tüm resmi yeniden boyutlandırma

 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Görüntü grubunda Yeniden Boyutlandır‘ı tıklatın.

 2. Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusundan, yeniden boyutlandırılan resmin orijinalle aynı en boy oranına sahip olması için En boy oranını koru onay kutusunu seçin.

 3. Yeniden Boyutlandır alanında, Pikseller‘i tıklatın ve ardından Yatay kutusuna yeni genişliği veya Dikey kutusuna yeni yüksekliği girin. Tamam‘ı ıklatın.

  En boy oranını koru onay kutusu seçiliyse, yalnızca yatay değer (genişlik) veya dikey değeri (yükseklik) girmeniz gerekir. Yeniden Boyutlandır alanındaki diğer kutu otomatik olarak güncelleştirilir.

  Örneğin, resim 320 x 240 piksel ise ve aynı en boy oranıyla yarı boyutuna azaltmak istiyorsanız, Yeniden Boyutlandıralanında En boy oranını koru onay kutusu seçili durumdayken Yatay kutusuna 160 girin. Yeni resim boyutu 160 x 120 piksel ile orijinal boyutun yarısı olur.

Resmin bir kısmını yeniden boyutlandırma

 1. Giriş Sayfası sekmesinde Seç‘i tıklatın ve ardından alan veya nesneyi seçmek için işaretçiyi sürükleyin.

 2. Giriş Sayfası sekmesindeki Görüntü grubunda Yeniden Boyutlandırı tıklatın.

 3. Yeniden Boyutlandır ve iletişim kutusundan, yeniden boyutlandırılan parçanın orijinal ile aynı en boy oranına sahip olması için En boy oranını koru onay kutusunu seçin.

 4. Yeniden Boyutlandır alanında, Pikseller‘i tıklatın ve ardından Yatay kutusuna yeni genişliği veya Dikey kutusuna yeni yüksekliği girin. Tamam‘ı tıklatın.

  En boy oranını koru onay kutusu seçiliyse, yalnızca yatay değer (genişlik) veya dikey değeri (yükseklik) girmeniz gerekir. Yeniden Boyutlandır alanındaki diğer kutu otomatik olarak güncelleştirilir.

  Örneğin, seçtiğiniz parça 320 x 240 piksel ise ve aynı en boy oranıyla yarı boyutuna azaltmak istiyorsanız, Yeniden Boyutlandır alanında En boy oranını koru onay kutusu seçili durumdayken Yatay kutusuna 160 girin. Parça 160 x 120 pikselde orijinal boyutun yarısı olur.

Çizim alanı boyutunu değiştirme

 • Çizim alanını nasıl yeniden boyutlandırmak istediğinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çizim alanını yeniden boyutlandırmak ve daha da büyütmek için çizim alanı kenarındaki küçük beyaz kutulardan birini istenilen boyuta sürükleyin.

  • Çizim alanını özel bir boyut girerek yeniden boyutlandırmak için Paint düğmesini Paint düğmesinin resmi tıklatın ve ardındanÖzellikleri tıklatın. Genişlik ve Yükseklik kutularına yeni genişlik ve yüksekliği girin ve ardından Tamam‘ı tıklatın.

Bir nesneyi eğme

 1. Giriş Sayfası sekmesinde Seç‘i tıklatın ve ardından alan veya nesneyi seçmek için işaretçiyi sürükleyin.

 2. Yeniden Boyutlandır‘ı tıklatın.

 3. Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusunda Eğ (Derece) alanındaki Yatay ve Dikey kutularına seçilen alanı eğme miktarını (derece olarak) girin ve ardından Tamam‘ı tıklatın.

Nesneleri taşıma ve kopyalama

Bir nesneyi seçtikten sonra seçilen öğeyi kesebilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu, isterseniz bir nesneyi resminizde birçok defa kullanmanızı ya da nesneyi (seçildiğinde) resminizin yeni parçasına taşımanızı sağlar.

Kesme ve yapıştırma

Seçilen bir nesneyi kesmek ve resminizin başka bir kısmına yapıştırmak için Kes‘i Kes düğmesinin resmi kullanın. Seçilen alanı kestiğinizde, kesilen alan arka plan rengiyle değiştirilir. Bu nedenle, resminiz düz bir arka plan rengine sahipse, nesneyi kesmeden önce arka plan rengini eşleştirmek için 2. Renk rengini değiştirmek isteyebilirsiniz.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Görüntü grubunda, Seç‘i tıklatın ve ardından kesmek istediğiniz alan veya nesneyi seçmek için işaretçiyi sürükleyin.

 2. Pano grubunda Kırp‘ı tıklatın.

 3. Pano grubunda Yapıştır‘ı tıklatın.

 4. Nesne seçiliyken, resminizde görünmesini istediğiniz yeni yere taşıyın.

Kopyalama ve yapıştırma

Paint’te seçilen nesneyi kopyalamak için Kopyala‘yı Kopyala düğmesinin resmi kullanın. Resminizde birden çok defa görünmesini istediğiniz çizgiler, şekiller veya metinleriniz varsa bu faydalıdır.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Görüntü grubunda, Seç‘i tıklatın ve ardından kopyalamak istediğiniz alan veya nesneyi seçmek için işaretçiyi sürükleyin.

 2. Pano grubunda Kopyala‘yı tıklatın.

 3. Pano grubunda Yapıştır‘ı tıklatın.

 4. Nesne seçiliyken, resminizde kopyanın görünmesini istediğiniz yeni yere taşıyın.

Paint’e resim yapıştırma

Varolan bir resmi Paint’e yapıştırmak için Buradan yapıştır‘ı kullanın. Resim dosyasını yapıştırdıktan sonra, orijinali değiştirmeden düzenleyebilirsiniz (düzenlenen resmi orijinalden farklı bir dosya adıyla kaydettiğiniz sürece).

 1. Pano grubunda, Yapıştır altındaki oku tıklatın ve ardından Buradan yapıştır‘ı tıklatın.

 2. Paint’e yapıştırmak istediğiniz resmi bulun, tıklatın ve ‘ı tıklatın.

Renkli çalışma

Paint’te özellikle renkli çalışmanıza yardımcı olacak sayısız araç vardır. Paint’te çizim veya düzenleme yaparken istediğiniz renkleri kullanmanızı sağlar.

Renk kutuları

Renkli kutular o anki 1. Renk (ön plan rengi) ve 2. Renk (arka plan rengi) renklerini gösterir. Kullanılma biçimleri Paint’te ne yaptığınıza bağlıdır.

Renk kutularının resmi
Renk kutuları
 • Renk kutularını kullanırken aşağıdakilerden bir veya birkaçını yapabilirsiniz:

  • Seçilen ön plan rengini değiştirmek için Giriş Sayfası sekmesindeki Renkler grubunda 1. Renk‘i ve ardından renkli kareyi tıklatın.

  • Seçilen arka plan rengini değiştirmek için Giriş Sayfası sekmesindeki Renkler grubunda 2. Renk‘i ve ardından renkli kareyi tıklatın.

  • Seçilen ön plan rengiyle boyamak için işaretçiyi sürükleyin.

  • Seçilen arka plan rengiyle boyamak için, işaretçiyi sürüklerken sağ tıklatın.

Renk seçici

O anki ön plan veya arka plan rengini ayarlamak için Renk seçici aracını Renk seçicisi aracının resmi kullanın. Resimden bir renk seçerek Paint’te çizim taparken istediğiniz rengi kullandığınızdan ve renklerin uyduğundan emin olabilirsiniz.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Araçlar grubunda Renk seçici‘yi Renk seçicisi aracının resmi tıklatın.
 2. Ön plan rengi olarak ayarlamak istediğiniz rengi veya arka plan olarak kullanmak istediğiniz rengi resminizde tıklatın.

Renkle doldurma

Tüm resmi veya eklenen şekli renkle doldurmak için Renkle doldur aracını Renkle doldur aracının resmi kullanın.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Araçlar grubunda Renkle doldur‘u Renkle doldur aracının resmi tıklatın.
 2. Renkler grubunda, 1. Renk‘i tıklatın, bir rengi tıklatın ve ardından doldurmak için alanın iç tarafını tıklatın.

 3. Rengi kaldırıp onun yerine arka plan rengini yerleştirmek için 2. Renk‘i tıklatın, bir rengi tıklatın ve ardından doldurmak için alanı sağ tıklatın.

Renkleri düzenleme

Yeni bir renk seçmek için Renkleri düzenle‘yi Renkleri düzenle öğesinin resmi kullanın. Paint’te renkleri karıştırma kullanmak istediğiniz tam rengi seçmenizi sağlar.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Renkler grubunda Renkleri düzenle‘yi tıklatın.

 2. Renkleri düzenle iletişim kutusunda renk paletinden bir rengi tıklatın ve ardından Tamam‘ı tıklatın.

  Renk, Paint’te o rengi kullanabilmeniz için renk kutularından birinde görünür.

Resminizi görüntüleme

Paint’te görünümü değiştirme resimle nasıl çalışmak istediğinizi seçmenizi sağlar. İsterseniz resmin belirli bir kısmını ya da resmin tamamını yakınlaştırabilirsiniz. Tersine, resim çok büyükse uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca, Paint’te çalışırken cetvel ve kılavuz çizgilerini gösterebilirsiniz, bu Paint’te daha iyi çalışmanıza yardımcı olur.

Büyüteç

Resminizin bir kısmını yakınlaştırmak için Büyüteç aracını Büyüteç aracının resmi kullanın.
 1. Giriş Sayfası sekmesindeki Araçlar grubunda Büyüteç‘i Büyüteç aracının resmi tıklatın, büyüteci taşıyın ve ardından kare içinde gösterilen görüntünün bir kısmını yakınlaştırmak için tıklatın.

  Pencerenin alt ve sağ tarafındaki yatay ve dikey kaydırma çubuklarını resmin etrafına taşımak için sürükleyin.

 2. Yakınlaştırma düzeyini azaltmak için Büyüteç’i yeniden sağ tıklatın.

 

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Görüntünüzün daha büyük veya daha küçük görünümünü görmek için Yakınlaştır ve Uzaklaştır‘ı kullanın. Örneğin, küçük bir parçasını düzenliyor ve görmek için yakınlaştırmanız gerekiyor olabilir. Ya da tersi olabilir; resminiz ekrana sığmayacak kadar çok büyük ve tümünü görmek için uzaklaştırmanız gerekebilir.

Paint’te, yapmak istediğinize bağlı olarak birkaç farklı yakınlaştırma veya uzaklaştırma yöntemi vardır.

 1. Yakınlaştırma düzeyini artırmak için Görünüm sekmesindeki Yakınlaştırma grubunda Yakınlaştır‘ı tıklatın.

 2. Yakınlaştırma düzeyini azaltmak için Görünüm sekmesindeki Yakınlaştırma grubunda Uzaklaştır‘ı tıklatın.

 3. Paint penceresinde resmi gerçek boyutunda görüntülemek için Görünüm sekmesindeki Yakınlaştırma grubunda %100‘ü tıklatın.

İpuçları

 • Resmi yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için yakınlaştırma düzeyini artırmak veya azaltmak üzere Paint penceresinin altındaki Yakınlaştırma kaydırıcısındaki Yakınlaştır Yakınlaştırma düğmesinin resmi veya Uzaklaştır Uzaklaştırma düğmesinin resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.
  Yakınlaştırma kaydırıcısının resmi
  Yakınlaştırma kaydırıcısı

Cetveller

Çizim alanı üstünde bir yatay cetvel ve sol tarafında bir dikey cetvel görüntülemek için Cetveller‘i kullanın. Cetveller, resimlerinizin boyutlarını görüntülemenizi sağlar, bu resimleri yeniden boyutlandırırken faydalı olabilir.

 1. Cetvelleri göstermek için, Görünüm sekmesindeki Göster veya gizle grubunda Cetveller onay kutusunu seçin.

 2. Cetvelleri gizlemek için Cetveller onay kutusunu temizleyin.

Kılavuz Çizgileri

Paint’te çizim yaparken şekilleri ve çizgileri hizalamak için Kılavuz Çizgileri‘ni kullanın. Çizim yaparken nesne boyutları için görsel başvuru sağlamaya ve nesneleri hizalamaya yardımcı olabildiklerinden kılavuz çizgileri faydalıdır.

 1. Kılavuz çizgilerini göstermek için, Görünüm sekmesindeki Göster veya gizle grubunda Kılavuz Çizgileri onay kutusunu seçin.

 2. Kılavuz çizgilerini gizlemek için Kılavuz Çizgileri onay kutusunu temizleyin.

Tam ekran

Resminizi tam ekran görüntülemek için Tam ekran‘ı Tam ekran düğmesinin resmi kullanın.
 1. Resmi tüm ekranda görüntülemek için Görünüm sekmesindeki Ekran grubunda Tam ekran‘ı tıklatın.

 2. Tam ekrandan çıkıp Paint penceresine geri dönmek için resmi tıklatın.

Resminizi kaydetme ve kullanma

Paint’te düzenleme yaparken, yanlışlıkla kaybetmemek için çalışmanızı sık sık kaydetmeniz gerekir. Resminizi kaydettikten sonra, bilgisayarınızda kullanabilir veya başkalarıyla e-posta ile paylaşabilirsiniz.

Resmi ilk defa kaydetme

Resmi ilk defa kaydediyorsanız, bir dosya adı vermeniz gerekir.

 1. Paint düğmesini Paint düğmesinin resmi ve ardından Kaydet‘i tıklatın.
 2. Kayıt türü kutusunda, istediğiniz dosya biçimini seçin.

 3. Dosya adı kutusuna bir ad yazın ve Kaydet‘i tıklatın.

Bir resim açma

Yeni bir resim başlatmak yerine varolan bir resmi açıp Paint’te düzenlemek isteyebilirsiniz.

 1. Paint düğmesini Paint düğmesinin resmi tıklatın ve ardından ‘ı tıklatın.
 2. Paint’te açmak istediğiniz resmi bulun, tıklatın ve ardından ‘ı tıklatın.

Resminizi masaüstü arka planı olarak ayarlama

Resmi bilgisayarınızda masaüstü arka planı olarak kullanılmak üzere de ayarlayabilirsiniz.

 1. Paint düğmesini Paint düğmesinin resmi ve ardından Kaydet‘i tıklatın.
 2. Paint düğmesini Paint düğmesinin resmi tıklatın, Masaüstü Arka Planı Olarak Ayarla‘nın üstüne gelin ve ardından masaüstü arka planı ayarlarından birini tıklatın.

Resminizi e-postayla gönderme

Bilgisayarınızda bir e-posta programı yüklü ve yapılandırılmışsa, resminizi e-posta iletisine ekleyebilir ve e-posta üzerinden başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

 1. Paint düğmesini Paint düğmesinin resmi ve ardından Kaydet‘i tıklatın.
 2. Paint düğmesini Paint düğmesinin resmi tıklatın ve ardından E-postayla gönder‘i tıklatın.
 3. E-posta iletisinde, kişinin e-posta adresini girin, bir kısa ileti yazın ve ardından eklenen resmin bulunduğu e-postayı gönderin.

Kaynak: microsoft.com