Donatılar-Hesap Makinesi

Hesap Makinesi

Hesap Makinesi’ni toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri gibi basit hesaplamalar için kullanabilirsiniz. Hesap Makinesi ayrıca programlama, bilimsel ve istatistiksel hesap makinesinin gelişmiş özelliklerini de sunar.

Hesap makinesi düğmelerini tıklatarak hesaplamaları yapabilir veya klavyenizi kullanarak hesaplamaları yazabilirsiniz. Ayrıca Num Lock tuşuna basarak, sayıları ve işleçleri yazmak için sayısal tuş takımını da kullanabilirsiniz.

Hesap Makinesi penceresinin resmi
Hesap Makinesi penceresi
 1. Hesap Makinesi’ni açmak için Başlat düğmesini Başlat düğmesinin resmi tıklatın. Arama kutusuna Hesap Makinesi yazın ve sonuç listesinde Hesap Makinesi‘ni tıklatın veya Donatılar’dan Hesap Makinesini seçin

 2. Görünüm menüsünü ve ardından istediğiniz modu tıklatın.

  Modlar arasında geçiş yaptığınızda, geçerli hesaplama temizlenir. Hesaplama geçmişi ve bellek tuşlarının sakladığı sayılar korunur.

 3. İstediğiniz hesaplamayı yapmak için hesap makinesi tuşlarını tıklatın.

Tümünü gizle

Bilimsel modu kullanma

 1. Görünüm menüsünü ve ardından Bilimsel‘i tıklatın.

 2. İstediğiniz hesaplamayı yapmak için hesap makinesi tuşlarını tıklatın.

  Ters işlevlere erişmek için Inv tuşunu tıklatın.

Notlar

 • Bilimsel modda, Hesap Makinesi değerleri 32 basamağa kadar gösterir.

 • Bilimsel modda hesaplama yapılırken, Hesap Makinesi işleç önceliği kullanır.

Programcı modunu kullanma

 1. Görünüm menüsünü ve ardından Programcı‘yı tıklatın.

 2. İstediğiniz hesaplamayı yapmak için hesap makinesi tuşlarını tıklatın.

Notlar

 • Programcı modundayken, Hesap Makinesi, seçtiğiniz sözcük boyutuna bağlı olarak değerleri 64 bite kadar gösterir.

 • Programcı modunda hesaplama yapılırken, Hesap Makinesi işleç önceliği kullanır.

 • Programcı modu yalnızca tamsayı kullanılan bir moddur. Ondalık bölümler yoksayılır.

İstatistikler modunu kullanma

İstatistikler modunu kullandığınızda, istatistiklerini hesaplamak istediğiniz verileri girip hesaplamaları gerçekleştirebilirsiniz. Girilen veriler geçmiş alanında, girdiğiniz sayı değerleri ise hesaplama alanında görüntülenir.

 1. Görünüm menüsünü ve ardından İstatistikler‘i tıklatın.

 2. İlk veri parçasını yazın veya tıklatın ve sonra da verileri veri kümesine eklemek üzere Ekle‘yi tıklatın.

 3. Gerçekleştirmek istediğiniz istatistiksel hesaplama için ilgili düğmeyi tıklatın:

  Düğme İşlev
  Ortalama düğmesinin resmi

  Değerlerin ortalaması

  Kareler ortalaması düğmesinin resmi

  Değerlerin karelerinin ortalaması

  Toplam düğmesinin resmi

  Değerlerin toplamı

  Kareler toplamı düğmesinin resmi

  Değerlerin karelerinin toplamı

  Standart sapma düğmesinin resmi

  Standart sapma

  Popülasyon standart sapması düğmesinin resmi

  Topluluk standart sapması

Hesaplama geçmişini kullanma

Hesaplama geçmişi, Hesap Makinesi tarafından aynı oturumda gerçekleştirilen tüm hesaplamaları izler ve Standart ve Bilimsel modlarda kullanılabilir. Geçmişte yaptığınız hesaplamalarda değerleri değiştirebilirsiniz. Hesaplama geçmişini düzenlediğiniz sırada seçili olan hesaplamanın sonucu, sonuç alanında görüntülenir.

 1. Görünüm menüsünü ve ardından Geçmiş‘i tıklatın.

 2. Düzenlemek istediğiniz hesaplamayı çift tıklatın.

 3. Hesaplamak istediğiniz yeni değerleri girin ve Enter tuşuna basın.

Not

 • Hesaplama geçmişi, Standart ve Bilimsel modlar için ayrı ayrı saklanır. Görüntülenen geçmiş bilgileri, kullanmakta olduğunuz moda bağlıdır.

Değerleri bir ölçü biriminden bir başkasına dönüştürme

Hesap Makinesi’ni kullanarak, farklı ölçü birimleri için dönüştürme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünü ve ardından Birim dönüştürme’yi tıklatın.

 2. Dönüştürmek istediğiniz birim türünü seçin altındaki üç listeden birini tıklatarak, dönüştürmek istediğiniz birim türlerini seçin ve ardından Kaynak kutusuna, dönüştürmek istediğiniz değeri girin.

Tarihleri hesaplama

Hesap Makinesi’ni kullanarak, iki tarih arasındaki farkı hesaplayabilir, belirtilen tarihe gün ekleyebilir veya bu tarihten gün çıkartabilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünü ve ardından Tarih hesaplamayı tıklatın.

 2. İstediğiniz tarih hesaplamasını seçin altında, listeyi tıklatın ve gerçekleştirmek istediğiniz hesaplama türünü seçin.

 3. Bilgileri girip Hesapla‘yı tıklatın.

Yakıt tasarrufunu, kirayı veya ev kredisi ödemelerini hesaplama

Hesap Makinesi’ndeki Yakıt tasarrufu, Araç kirası ve Ev kredisi çalışma sayfalarını kullanarak yakıt tasarrufunuzu, kira ödemelerinizi ve ev kredisi ödemelerinizi hesaplayabilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünü tıklatın, Çalışma Sayfaları‘nın üzerine gelin ve sonra da istediğiniz hesaplamanın çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Hesaplamak istediğiniz değeri seçin altında, hesaplamak istediğiniz değişkeni tıklatın.

 3. Bilinen değerleri metin kutularına girip Hesapla‘yı tıklatın.