Geri Dönüşüm Kutusu

Geri Dönüşüm Kutusu
Silmeye çalıştığınız nesneler (dosya, klasör v.b.) diskten kalıcı olarak silinmez. Masaüstünde bulunan
Geri Dönüşüm Kutusu adındaki nesnenin içerisinde saklanırlar. Bunun amacı, sildikten sonra pişman
olduğunuz bir nesneyi geri alabilmektir.

c1

Dosya yada klasör ne silinecekse örneğin bir dosyayı silecek isek;

  1. Sürükleyerek Geri Dönüşüm  Kutusu üzerine götürüp bırakabiliriz.

c6

2.  Fare ile dosyayı sağ tıklayıp Sil seçeneğini seçebiliriz.

c7

Geri dönüşüm kutusunda herhangi bir nesne varsa, resimdeki gibi kutu dolu gözükecektir. Geri dönüşüm kutunuzun yapılandırmasının izin verdiği boyutta, siz boşaltmadığınız sürece geri dönüşüm kutusunda bulunan nesneler aylarca hatta yıllarca saklanacaktır. Boyutlandırma yeterince büyük değilse, geri dönüşüm kutusu dolduğunda en önce sildiğiniz nesnelerden başlanarak sığmayan nesneler silinecektir.
Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, geri dönüşüm kutusunun yapısı herhangi bir klasörden faklı değildir. Masaüstündeki geri dönüşüm kutusu simgesini çift tıkladığınızda, içerisinde bulunanları, yani daha önce silinmiş olan nesneleri görebilirsiniz.
Geri Dönüşüm Kutusundaki Bir Nesnenin Geri Yüklenmesi
Geri dönüşüm kutusundaki bir neneyi 4 değişik yolla geri yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle geri
dönüşüm kutusunu çift tıklayarak açmanız gerekir.

c2

 

Yöntem 1: Geri yükleyeceğiniz nesnenin üzerini sağ tıklayın. Açılan menüden Geri Yükle menü satırını seçin.
Yöntem 2: Geri yükleyeceğiniz nesneyi seçin. Menü Çubuğunda bulunan “Bu öğeyi geri yükle” satırını tıklayın.
Yöntem 3: Geri yükleyeceğiniz nesneyi seçin. Dosya menüsünden Geri Yükle menü satırını seçin.
Yöntem 4: Kurtarılacak nesneyi farenin sol tuşu ile sürükleyip bu pencere dışında uygun bir yere bırakarak da geri alabilirsiniz. Bu nesne sizin istediğiniz bir yere geri yüklenecektir.

Geri yüklenen bir nesne silinmeden önceki konumuna (Özgün konumuna) taşınır.
Geri Dönüşüm Kutusunun Tamamen veya Kısmen Boşaltılması
Geri dönüşüm kutusundan sildiğiniz bir nesneye (kural olarak) bir daha ulaşamazsınız.
A – Tamamen Boşaltma
– Geri dönüşüm kutusunun içindekileri tümüyle silmek için, geri dönüşüm kutusunu açtıktan sonra Menü Çubuğundan Geri Dönüşüm Kutusu’nu Boşalt satırını seçin.
– Geri dönüşüm kutusunu açmadan, yandaki şekilde görüldüğü gibi simgeyi sağ tıkladığınızda karşınıza gelecek Geri Dönüşüm Kutusu’nu Boşalt satırını seçerek de kutuyu tamamen boşaltabilirsiniz.

c3
B – Kısmen Boşaltma
Geri dönüşüm kutusunu açtıktan sonra silmek (geri dönüşüm kutusundan da boşaltmak) istediğiniz nesneyi sağ tıklayarak, Sil satırını seçin. Bu işlem seçeceğiniz nesneleri birer birer geri dönüşüm kutusundan boşaltacaktır.
Geri dönüşüm kutusundaki bir nesneyi diğer yöntemlerle silmek için, silinecek nesneyi seçtikten sonra Delete tuşuna basabilir veya Menü Çubuğu / Düzenle  menüsünden Sil satırını seçebilirsiniz.

Nesneleri Geri Dönüşüm Kutusuna göndermeden doğrudan doğruya silmek için silinecek nesneyi seçtikten sonra Shift tuşu ile birlikte Delete tuşuna basın.
Geri Dönüşüm Kutusu Özellikleri
Geri dönüşüm kutusu özelliklerine ulaşmak için geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tıklayın ve özellikleri seçiniz.

c4
Geri dönüşüm özellikleri isimli bir iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusundan geri dönüşüm kutusunun boyutunu değiştirebiliriz.

c5
Dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma….”seçeneği seçildiğinde silinen nesneler geri dönüşüme girmeden tamamen silinirler.
“Silme onay iletişim kutusunu göster” seçeneği seçilmediğinde silinen nesneler için silmek karşınıza hiçbir uyarı getirmeden direkt olarak geri dönüşüm kutusuna gider.
 “Dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma….” seçilip, “Silme onay iletişim kutusunu göster” seçilmezse, dosyalarınızı siler silmez tamamen kaybedersiniz.