Başlat Menüsü ve Denetim Masası

Başlat Menüsü
Görev çubuğunun solunda bulunan Başlat Düğmesi, bilgisayara yüklü olan tüm program ve Windows 7 dahili özelliklerinin menüler halinde görüntülenmesini sağlar.Başlat Düğmesi tıklandığında yandaki resimde görülen Başlat
Menüsü açılır.

bas1

Başlat menüsü, Windows 7 işletim sisteminde sıklıkla kulanılan bileşenlerden biridir. Görev çubuğu üzerinde yer alan başlat menüsü bilgisayarda yüklü olan programlara ulaşmayı sağlamaktadır. Resim de simgesi görülen başlat menüsü düğmesi aracılığıyla bilgisayarda bulunan programlara, klasörlere ve sistem ayarlarlarına erişilir. Başlat menüsünü açmak için, ekranın sol alt köşesindeki  Başlat düğmesi kullanılmalıdır. Bunun yerine klavyedeki Windows tuşu da kullanılabilir. Bu bileşenlerin kullanımı ile Başlat menüsü görüntülenir Başlat menüsünde beş ana bölüm bulunmaktadır.
Bunlar;
1. Bu bölümde bilgisayarda bulunan programların kısa bir listesi yer alır. Bu liste sınırlı bir listedir. Bilgisayara yüklenmiş olan bütün programları görüntülemek için Başlat menüsünün sol alt köşesinde bulunan Tüm Programlar seçeneği kullanılır.
2. Arama bölümü bilgisayardaki program veya dosyaları bulmak için kullanılır.
3. Kapat düğmesi Windows’ta oturumu kapatmak, kilitlemek, kullanıcı değiştirmek veya bilgisayarı kapatmak için gerekli komutları barındırmaktadır.
4. Başlat menüsünün sağ kısmında yer alan seçenekler, yaygın olarak kullanılan klasörlere, dosyalara, ayarlara ve özelliklere erişimi sağlamaktadır (Belgeler, Resimler, Bilgisayar, Denetim Masası vb.).

5. Oturum resmi kullanıcının oturumunu simgeleyen resimdir. Bu resim kullanıcı tarafından belirlenir ve istendiğinde değiştirilebilir.

b1
Başlat Menüsü veya Windows 7’deki herhangi bir menüde çok sayıda satır bulunmaktadır. Üzerlerine fare ile gelerek sol tuş ile tıklandığında, ilişkilendirildikleri işlevi yerine getiren bu satırlara Menü Satırı adı verilir. Ara, Yardım ve Destek, Denetim Masası gibi satırlar, birer menü satırıdır.
Başlat Menüsü Sol Sütunu

Başlat Menüsünün solundaki sütunun üzerinde, Başlarken, Projektöre bağlan, Hesap Makinesi, Yapışkan Notlar, Paint gibi programların kısayolları bulunmaktadır. Bu bölüme sık kullanılan programların kısayolu eklenebilir.

Herhangi bir program üzerinde sağ tıklayıp “Başlar Menüsüne tuttur” seçeneği işaretlenirse bu programın kısayolu Başlar Menüsü sol sütununa eklenecektir.

Yukarıdaki şekilde Google Chrome programının kısayolu bu şekilde eklenmiştir. Sizde sık kullandığınız programları buraya ekleyebilirsiniz.

Soldaki sütunun alt tarafında yer alan Tüm Programlar seçeneği üzerinde durulur ya da tıklanırsa aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bilgisayarda yer alan tüm programların listesi açılacaktır.

b2
Tüm Programlar: Bilgisayara yüklenen programları içeren açıklama ve menü satırları ile, alt menülerin açılmasını sağlar.
Windows 7’ye kurduğunuz tüm programları, bu seçeneğe bağlı alt menülerde bulacaksınız. Windows 7 ilk kurulduğunda daha sade olan Tüm Programlar menüsü, bilgisayara program kuruldukça daha çok menü satırı içerecektir. Diskinizde kayıtlı ama kuruluşu yapılmamış programları da bu menülere yerleştirmeniz mümkündür. Tüm programlar menüsünün içeriği sürekli değişir. Yeni programlar yüklendiğinde veya sistemden silindiğinde içerik değişecektir.
Tüm Programlar menüsünden bir menü satırını silmek için, silinecek menü satırını sağ tıklayın. Çıkan menüden Sil menü satırını seçin.
Tüm Programlar menüsünden bir menü satırı eklemek için, eklenecek program, dosya veya klasörü sol ile tıklayın. Elinizi bırakmadan Başlat Düğmesinin üzerine, açılacak Başlat Menüsünden Tüm Programlar menü satırına, Tüm Programlar menüsünden kısayol eklemek istediğiniz bölüme gelin ve elinizi bırakın.

Başlat Menüsünü özelleştirebilirsiniz. Bunun için Başlat düğmesi üzerinde sağ tıklayın. Açılan menüden Özellikleri seçin. Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü özellikleri iletişim kutusu açılır.

b3

 

Başlat menüsü sekmesinden Özelleştir tıklanarak Başlat Menüsü özelleştirilebilir.

b8

Bu pencerede bilgisayarın güç düğmesine tıklanıldığında ne yapacağını belirlemeniz mümkün. Ayrıca en son açılan programların Başlat menüsünden ve görev çubuğunda depolanması ve görüntülenmesi de sağlanabilir.

b9
Başlat Menüsü Sağ Sütunu
Şimdi Başlat Menüsünün sağ sütunundaki menü satırlarını yukarıdan başlayarak inceleyelim.
1.Belgeler
Doğrudan Belgelerim klasörünü açar. Masaüstünde bulunuyorsa Belgelerim simgesinin çift tıklanması ile aynı etkiyi yapar. Bilgisayarı birden çok kullanıcı varsa, her kullanıcının Belgelerim klasörü farklıdır.

2.Resimler
Belgelerim klasörünün içerisindeki Resimlerim klasörünü açar.

3.Müzik
Belgelerim klasörünün içerisindeki Müziğim klasörünü açar.

4.Bilgisayar
Sabit disk sürücüleri, disket sürücüler, CD-ROM sürücüler gibi bilgisayarınızdaki sürücüler ile scanner (tarayıcı) gibi diğer çevre birimlerine ulaşmanızı sağlar. Masaüstünde bulunuyorsa Bilgisayarım simgesi aynı işi görür.

b4
Word, Excel gibi programların yer aldığı Office paketi bilgisayara yüklendiğinde, dosyaların varsayılan saklanma ve açılma yeri olarak Belgelerim klasörü ayarlanır. Bu nedenle Word veya Excel’de başka bir klasör belirtmeden kaydet tuşuna basılırsa o dosya Belgelerim klasörüne kaydedilir. Bir dosyanın nerede olduğunu bulamıyorsanız önce
Belgelerim klasörüne bakın.
Bilgisayarım simgesi sağ tıklanarak Özellikler menü satırı seçildiğinde, Sistem Özellikleri isimli iletişim kutusu açılır, bilgisayara yüklü olan donanım ve bilgisayarın adı gibi özellikler görülebilir, değiştirilebilir.

b10

Denetim Masası, bilgisayardaki birimlerin ayarlanmasını ya da düzenlenmesini sağlayan özel bir bölümdür.
Windows 7’de, Denetim Masasının görünümü değiştirilmiş ve görevlerin kategorilendirilmesiyle yeni bir denetim masası geliştirilmiştir. Denetim Masasının sağ üst köşesindeki menüden “Kategori Görünümü, Büyük Simge ve Küçük” tuşlarına tıklanarak Denetim Masasının görünümü değiştirilebilir.
Aşağıdaki resimde, Denetim Masasının ilk görünümü yer almaktadır.

b5
Aşağıda, Denetim Masasında sık kullanılan simgeler ile işlevleri listelenmektedir.

Ağ Bağlantıları Network ayarlamalarını yapar. Network adaptörünün kurulması, servis ve protokollerin belirlenmesi gibi.

Bölge ve Dil Ülke, dil, para birimi, tarih ve zaman formatı gibi ülkeye ve kişiye özel düzenlemeler yapar.

Aygıtlar ve Yazıcılar  Yeni bir donanımın veya yazıcının Windows 7 tarafından kurulmasını sağlar.

Erişilebilirlik Kolaylığı merkezi Özellikle özürlü kullanıcıların bilgisayarı kullanımını kolaylaştırmak için kullanabilecekleri tuş, ses ve görünüm düzenlemelerini yapar.

Fare Farenin hızı, fare işaretinin görünümü, çift tıklama hızı, sol elini kullananlar için tuş değişimi gibi ayarlamaları yapar.
Kişiselleştirme Artalan, ekran koruyucu gibi ayarların yapılabileceği bölümdür. Bu bölüme masaüstünde boş bir alan sağ tıklanarak, Özellikler  menü satırı seçildikten sonra Ayarlar sekmesi tıklanarak da ulaşılabilir.

Internet Seçenekleri Internet Explorer’ın ayarlarını yapar. Bu bölüme, Internet Explorer açıldıktan sonra Ayarlar menü başlığından Internet Seçenekleri tıklanarak da ulaşılabilir.

Klavye Klavyenin hızı, dili gibi özellikler ayarlanır.

Konuşma Tanıma Metin okuma çevirisi için insan sesi özellikleri ve hızı ile diğer seçeneklerini ayarlar.

Kullanıcı Hesapları Bilgisayara birden çok kullanıcı tanımlanmasını sağlar. Var olan bir hesaba ilişkin değişiklik ve ayarlamaları düzenler. Windows’da her kullanıcı  için o kullanıcının adından yeni bir klasör oluşturur. Bu
klasörde için Belgelerim, Desktop, Sık Kullanılanlar ve Start Menu isimli klasörler oluşturulur. Yani windows’ta her kullanıcının kendine ait bir Masaüstü, Belgelerim, Sık Kullanılanlar ve Başlat Menüsü vardır.

Program ve Özellikler Bilgisayara yüklenmiş olan programları görüntüler, bunları kaldırır veya yeni program ekler.
Ses Ses aygıtları ve ses efektleri ile olaylara göre değişen sistem ve program seslerini düzenler.

Sistem Parametreleri, performansı ve çevre birimlerini kontrol eder.

Tarih ve Saat Sistem tarihi, zamanı ve zaman diliminin düzenlenmesini sağlar. Bilgisayarın saatini Internet saatine göre ayarlayabilirsiniz.

Telefon ve Modem Telefon ülke kodu, bölge kodu, (varsa) dış hatta erişmek için çevrilecek numara ile modem ayarlarını yapar.

Yazı Tipleri Yüklü olan yazı tiplerini gösterir, yeni yazı tipi yüklenmesini sağlar.

Yazıcı ve Fakslar Bilgisayara yazıcı / faks yükler ve kaldırır. Yüklü olanların ayarlarının değiştirilmesini sağlar. Bu bölüme Başlat / Yazıcı ve Fakslar tıklanarak da ulaşılabilir.

Yedekleme Belirlenmiş zamanlarda sürücülerin ve/veya dosyaların yedeklenmesi için ayar bölümüdür.


 

Aygıtlar ve Yazıcılar

Bilgisayara yeni aygıt, yazıcı veya faks yükler ve kaldırır. Yüklü olanların ayarlarının değiştirilmesini sağlar. Bu bölüme Denetim Masasından da ulaşılabilir.

Varsayılan Programlar

Windows 7’de program varsayılanlarının ayarlanması bu bölümden gerçekleştirilir. Hangi dosya türünün hangi program ile açılacak, örneğin e-posta için hangi programın kullanılacağı yada varsayılan internet tarayıcısının hangisi olmasını buradan belirlenir.

b6
Başlat menüsünün en altında yer alan Ara satırı program ve dosyaları aramak için kullanılır. Aramak istediğiniz dosya ismini yazmanız ve enter tuşuna basmanız halinde tüm arama sonuçları yeni bir pencerede listenecektir.

ARAMA İPUÇLARI

Bu bölümde arama ile ilgili pratik bilgiler yer almaktadır.

1. Arama bölümüne herhangi bir harf yazmazsanız (boş bırakırsanız), o kategorideki tüm öğeler listelenir. Tüm dosya ve klasörler seçeneğinde iken bunu yaparsanız, bilgisayarınızdaki bütün dosya ve klasörler görüntülenecektir.

2. Aramak istediğiniz öğenin adını tam olarak yazmak yerine, birkaç harfini yazmanız yeterlidir. Örneğin “Nisan Ayındaki Çalışmam” adını vererek kaydettiğiniz bir Word dokümanını aramak için “Nisan”, “Nisan Ayı” veya “Çalış” yazmanız yeterlidir. Sadece “N” yazmanız da yeterlidir. Ancak bu halde adında “n” harfi bulunan yüzlerce dosya ve klasörün listeleneceğini unutmayın.

3. Aramada Joker Karakter kullanabilirsiniz. Joker karakterler yıldız işareti (*) ve soru işareti (?)’dir. Dosya, klasör, yazıcı, bilgisayar veya kişi ararken bir veya daha çok karakteri temsil etmekte kullanılan karakterleridir. Joker karakterler, genellikle asıl karakteri bilmediğinizde veya tüm adı yazmak istemediğinizde ya da adını unuttuğumuz ancak türünü bildiğimiz bir dosyanın aranmasında birden çok karakterin yerine kullanılır. Belli başlı dosya türleri aşağıda açıklanacaktır.

Joker Karakter Kullanımı

Yıldız işareti (*) Yıldız işaretini, sıfır veya daha çok karakter yerine kullanın. “Dön” ile başladığını bildiğiniz ancak gerisini hatırlayamadığınız bir dosyayı arıyorsanız şunu yazın: dön*
Bunun sonucunda, Dönüşüm.txt, Dönüşüm.doc ve Döngü.xls gibi, “dön” ile başlayan her türden dosyaların
tümü bulunur. Aramayı belirli bir türle sınırlamak istiyorsanız, aşağıdakini yazın:
dön*.doc
Böylece, Dönüşüm.doc ve Döngü.doc gibi, “dön” ile başlayan ama uzantısı .doc olan tüm dosyalar bulunur.

Soru işareti (?) Addaki tek bir karakter yerine soru işaretini kullanın. Örneğin, dön?.doc yazarsanız, arama  sonucunda Döne.doc ya da Dön1.doc dosyasını bulur,  Dönüşüm.doc dosyasını bulamazsınız.
4. Windows İşletim Sistemlerinde, her dosyanın genellikle 3 veya 4 harften oluşan bir uzantısı bulunmaktadır. Windows 7 ilk kurulduğunda gizlenen bu uzantı, istenirse görünür hale getirilebilir. Belli başlı dosyaların uzantılarının bilinmesi aramalarda işimize yarar. Örneğin arama bölümüne yazılacak *.mp3 ifadesi, bilgisayarda bulunan mp3 formatındaki tüm müzik dosyalarını listeler.

*göz*.mp3 ifadesi ise, adında “göz” bulunan mp3 dosyalarını listeler. Kara Gözlüm.mp3, Göze mi geldim.mp3 gibi.

Aşağıda yaygın olarak kullanılan dosyaların uzantıları listelenmektedir.

Dosya Türü Uzantısı
Word Dökümanı *.doc *.docx
Diğer Yazı ve Metin Dosyaları *.txt, *.rtf
Excel Dosyası *.xls
Programlar *.exe
Müzik Dosyaları *.mp3, *.vaw, *.mid
Resim Dosyaları *.jpg, *.gif, *.bmp

 

b6
Bilgisayarda bulunan herhangi bir programı veya bir komutu çalıştırmak için program ismini ara satırına yazmanız ve enter’e basmanız yeterlidir. Örneğin bu alana calc yazarsanız, bu adı taşıyan Hesap Makinesi açılacaktır.

b7
Bir programı çalıştırmanın en kolay yolu,
Başlat / Tüm Programlar menüsünden ait olduğu menü satırını tıklamak

veya

Bulunduğu klasörü açarak üzerini çift tıklamaktır.

Ancak bir program ya da komut, parametre adı verilen yan bilgilere ihtiyaç duyuyorsa Çalıştır… menü
satırının kullanılması kaçınılmazdır.
Örnek:
Çalıştır satırına winword yazılırsa Microsoft Word açılacaktır.
Çalıştır satırına excel yazılırsa Microsoft Excel açılacaktır.
Hangi programın komut satırına hangi isim yazdığında çalıştırılacağını bilmenin yolu, o programı çalıştıracak .exe dosyasının adının ne olduğunu bilmek yeterli olacaktır.

Bilgisayarın Kapatılması
Windows 7 işletim sisteminde bilgisayarın kapatılması, özel bir işlemin yapılmasını gerektirir. Windows 7’nin düzgün olarak kapatılmaması veri kayıplarına veya sistemde kalıcı arızalara neden olabilir.
Bilgisayarı Kapatmak
Windows 7’yi (ve bilgisayarınızı) kapatmak için şu işlemleri yapmalısınız:
1. Başlat düğmesini tıklayın.
2. Bilgisayarı Kapat düğmesini tıklayın.

kapat1
Bu 2 işlemden sonra bilgisayarınız kendiliğinden kapanacaktır. Ayrıca bilgisayarın kasasındaki açma tuşuna basmanız bilgisayarın arızalanmasına neden olabilir.
3. “Kapat Menüsü”’nü tıklarsanız, bilgisayarda tanımlı diğer kullanıcı oturumuna geçebilir, mevcut oturumunuzu kapatabilir, kilitleyebilir, yeniden başlatabilir ya da uyku moduna alabilirsiniz.

kapat2
4. Eğer Kullanıcı Değiştir seçilirse, bu durumda mevcut oturum kapatılmaksınız Windows karşılama ekranına geçilir ve yeni bir kullanıcı ile oturum açılır. Bu şekilde aynı anda birkaç kullanıcının hesabı aktif durumda olacaktır.
5. Oturumu Kapat seçeneği mevcut kullanıcının oturumunu tamamen kapatır ve Windows karşılama ekranına döner. Buradan yeni bir kullanıcı ile bir oturum açılabilir.
6. Yeniden başlat tıklanırsa, sistem tamamen kapanır ve yeniden açma işlemi gerçekleşir.
7. Uyku seçeneği tıklanırsa, bilgisayar uyku moduna geçer, ekran kapanır ve arka planda çalışmaya devam eder. Fare hareketi yada klavyeden bir tuşa basarak sistem uyandırılırılabilir.