Temel Kavramlar-1

Bilgisayar; aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapabilen, her türlü bilginin saklanmasını ve saklanan bilgilere istenildiğinde rahatlıkla ulaşılmasını sağlayan, aynı zamanda tüm bu işlemleri çok hızlı yapabilen elektronik bir aygıttır.

ya da;

DİLİ “0” VE “1” LERDEN OLUŞAN ZEKİ MAKİNEDİR.

İŞLETİM SİSTEMİ

İşletim Sistemi Bilgisayar; İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten yazılımlar bütünüdür. İşletim Sistemi: Bilgisayarda, kullanıcıya arayüz sağlayan görsel yönetim sistemleridir. (Windows, linux gibi)

windows

 

BİLGİSAYARIN PARÇALARI

Merkezi İşletim Sistemi (CPU): CPU bilgisayarın beyni olarak adlandırılır. Asıl olarak, bilgisayarın işlemleri yerine getirmesini sağlayan mikroçiplerden oluşur.  Assembly dilini kullanan CPU, sayısal bir motor olarak çalışır.

cpu

Hafıza (RAM-ROM): Bilgisayarın CPU ile iletişim kurma sürecinde, verilerin tutulduğu yerdir. Hafıza türleri; rastgele-erişim hafızası (RAM), salt-okunur hafıza (ROM)

ramrom

 

Anakart (Main Board): Bilgisayardaki bütün harici parçalar anakarta bağlıdır. Temel olarak, bütün bileşenlerin birbiriyle temas kurmasını sağlayan bir devreler bütünüdür.

 

anakart

Güç Kaynağı (Power Supply): Bilgisayara güç sağlayan transformatör (akü) dür.

power

Hard disk (HDD): Yazılım programları ve dokümanlar gibi verilerin kalıcı olarak tutulduğu depolama birimidir. Katı birimler olarak ta adlandırılırlar. Hard diskler, verilerin kaydedilmesi ve verilere erişim için birlikte çalışan bir çok parçadan oluşurlar.

hdd

Ses Kartı: Ses dosyalarının kaydedeilmesi ve oynatılmasından sorumludur.

ses kartı

 

Grafik Kartı: Bu bileşen, belli bir formatta gönderilen grafiklerin, bilgisayar monitörü ile uyumlu hale getirilerek gösterilmesini sağlar.

grafik kartı

 

Entegre Elektronik Sürücü Kontrolleri (IDE): Bu bileşen, hard disk sürücü, floppy sürücü ve CD-ROM dan sorumludur. Yeni tip bilgisayarlarda kullanımı kalmamıştır.

ide

Portlar: Klavye, yazıcı gibi bütün çevresel cihazlar bilgisayara portlar aracılığıyla bağlanır. Portlar, bu cihazların bilgisayar ile iletişimini sağlar.

 

portlar

Ağ Aygıtları: Bilgisayarın, iki veya daha fazla bilgisayardan oluşan diğer ağlar bağlanmasını sağlayan, çevirmeli modem, LAN kartı.  Bilgisayarların, internet gibi çoklu bilgisayarların olduğu ağlara bağlanabilmesi için gereklidir.

 

 

agaygitlar

BIOS (Basic Input Output System):  Giriş ve çıkış aygıtlarını kontrol ederek sistemin açılmasını sağlar. BIOS, kalıcı bir yazılım olup  ROM bellekte saklanır. Anakart’ın birçok özelliğini kullanmamıza olanak sağlayan yazılım, sistem ve donanımlarımız arasında bağlantı kurar.

bios

 

 

GİRİŞ BİRİMLERİ

Bilgisayara veri girilmesini sağlayan dış donanımlardır. Bilgisayar veri girilmesinden kasıt bir sinyalin bilgisayar işlenmesi için gönderilmesidir. Klavye, Mouse, Scanner (Tarayıcı) Joystick (Oyun Çubuğu) Bilgisayarın iç donanımlarından Giriş Birimleri olarak sayılabilir.

klavye

mouse

scanner

joystick

 

ÇIKIŞ BİRİMLERİ

Bilgisayardan veri ıkışını sağlayan dış donanımlardır. Ekran,  Printer (Yazıcı)  Bilgisayarın dış donanımlarından Çıkış Birimleri olarak sayılabilir.

 

 

 

ekran              yazici