Pencereler

Pencere Özellikleri 

Pencereler
Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7’de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve klasörler pencere yapıları içerisinde görüntülenmekte ve aynı anda
birden fazla pencere açılabilmektedir. Bir anda birden fazla pencere açık durumda olmasına rağmen sadece bir tanesi aktif durumda olabilir. Bilgisayarda açılan tüm pencereler birer simge ile görev çubuğu üzerinde görüntülenir. Aktif durumda olan pencerenin görev çubuğu üzerindeki düğmesi diğer pencerelerden farklı olarak yarı
saydam bir çerçeve içerisinde görüntülenmektedir.

pncre

Bu pencerenin temel bileşenlerinin isimleri numaralı olarak listelenmiştir.
1. İleri – Geri düğmeleri
2. Adres çubuğu
3. Arama kutusu
4. Simge Durumu, Geri Getir/Ekranı Kapla ve Kapat Düğmeleri
5. Menü çubuğu
6. Gezinti bölmesi
7. Nesne görüntüleme alanı
8. Yatay ve dikey kaydırma çubukları
9. Önizleme bölmesi
10.Durum çubuğu

Pencereler birden fazla işlemi bir arada yapmaya olanak tanır. Bir vedeo ya da resim pencere içerisinde görüntülenir. Aynı şekilde herhangi bir sürücü seçildiğinde veya bir klasör açılmak istendiğinde içerikler pencereler yardımıyla
görüntülenir. Bu nedenle pencerelerin etkin kullanımı işletim sisteminden faydalanmak için oldukça önemlidir.

Nesne görüntülemeye yarayan pencere yapısı Windows Gezgini olarak da adlandırılır

Adres çubuğunda listelenen her bir klasör isminin üzerine tıklamak suretiyle bu alana doğrudan erişim sağlanabilir.

pncre2

Menü çubuğu:

Pencere içerisinde yapılabilecek işlemler için gerekli komutları kategorize edilmiş bir şekilde barındıran bir yapıdır.

pncre3
Gezinti bölmesi
Pencerenin sol tarafında konumlandırılan bu bölme sık kullanılanlar, kitaplıklar, bilgisayar ve ağ temel kategorilerini barındırmaktadır. Gezinti bölmesi bu kategoriler altında yer alan bileşenlere hızlı bir şekilde erişim sağlamak için
kullanılmaktadır.

Önizleme bölmesi
Pencere içerisinde seçilmiş olan dosyanın içeriğini görüntülemede kullanılır. Bu sayede içeriğine göz atılmak istenen nesne seçilir ve önizleme penceresinde dosya görüntülenir

İletişim Kutuları
İletişim Kutuları, işlem yapmak için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, kullanıcının bilgi girmesine imkan sağlayan, üzerlerinde çeşitli düğme, sekme ve onay kutucuklarının bulunduğu pencerelerdir. ESC tuşu ile ekran üzerinden
kaldırılabilirler. Örneğin; Başlat menüsündeki Çalıştır seçeneği ile ekranda görüntülenen iletişim kutusu ve Gözat düğmesinin üzerindeki üç nokta, iletişim kutusu ile karşılaşılacağı anlamına gelmektedir.

ik

İletişim Kutusu ifadesi yerine İletişim Penceresi de kullanılmaktadır. İletişim kutuları üzerinde bulunan çeşitli bölgeler, düğmeler, kullanıcıdan bilgi almaya yarayan noktalar vardır. Bunlar;

Sekmeler: Çok fazla sayıda seçenek içeren iletişim kutuları birden fazla sayfadan oluşur, bu iletişim kutularının her bir sayfasını gösteren düğmeler Sekme olarak adlandırılır

Açılabilir Liste Kutuları: Hazır seçeneklerden seçim yapma durumunda, yanında bir ok işareti bulunan liste düğmesi tıklanarak seçenekler listesi açılır. Liste içerisinde kaydırma çubukları ile hareket edilerek seçim yapılır

Liste Kutuları: Bazı iletişim kutularında seçenekler liste içerisinde verilir. Kaydırma düğmelerini kullanmak suretiyle liste hareket ettirilir. Seçeneklerden birisi fare ile tıklanarak seçim yapılır.

Metin Kutusu: Kullanıcı tarafından doğrudan bilgi girişi yapılan kutucuklardır. Bilgi klavye veya fare yardımı ile girilmektedir.

Sayaç Kutusu: Sayısal değerlerin düzenli aralıklarla attırılıp azaltılabileceği veya kullanıcının doğrudan değer de yazabileceği iletişim kutusu bileşenidir.

Ayar Çubuğu: Ayarlama iletişim kutularında, görsel olarak bir bütünü gösteren ölçek üzerinde, ibre şeklindeki bir düğme ile istenilen ölçüyü ayarlamaya yarar.

Onay Kutuları: Seçeneklerin geçerli olması için işaretlenmesi gereken noktalardır. Onay kutuları kare veya yuvarlak olmak üzere iki şekildedir. Kare şeklindeki onay kutularında aynı anda birden fazla seçenek işaretli olabilirken,  yuvarlak şeklindeki seçenek grubundan aynı anda sadece bir tanesi işaretli olabilir

Tamam, İptal ve Uygula Düğmeleri: Yapılan değişikliklerin veya belirtilen seçeneklerin geçerli olması için Tamam düğmesi ve değişiklikleri uygulamadan vazgeçmek için İptal düğmesi tıklanmalıdır. Tamam ve iptal düğmeleri
kullanıldıktan sonra iletişim penceresi otomatik olarak kapatılmaktadır. Değişikliklerin yapılması fakat iletişim kutusunun aktif kalmasının istendiği durumlarda ise Uygula düğmesi kullanılır

Pencerelerin Taşınması ve Boyutlandırılması

Windows işletim sisteminde pencereler istenildiği şekilde taşınabilmekte ve boyunlandırılabilmektedir. Taşıma, pencere tam olarak ekranı kaplatılmamış ise, başlık çubuğu üzerinde sürükle-bırak yöntemi ile gerçekleştirilir.
Pencereler, içeriğini tam olarak gösterecek boyutta olmadığı zaman sağ kenarı ile alt kenarında Kaydırma Çubukları adı verilen çubuklar oluşur

Bu çubuklar;
– Fare ile tutulup yatay olanları sağa sola, düşey olanları ise, yukarı aşağı hareket ettirmekle,
– Baş taraflarında bulunan ok şeklindeki düğmeleri tıklamak suretiyle,
– Ok şeklindeki düğmeler arasında kalan boşlukları tıklamak suretiyle,
– Page Up, Page Down, Home, End tuşları ve yön tuşlarını kullanmak suretiyle pencerenin görüntülenemeyen diğer kısımları da görüntülenebilir.
Boyutlandırma ise; başlık çubuğundaki Ekranı Kapla düğmesi ile tam olarak ekrana sığdırma, başlık çubuğunu çift tıklama ile ekranı kaplama ve önceki boyuta dönme şeklinde boyutlandırılabilir. Ayrıca, fare işaretçisi, pencere kenar ve köşelerine taşındığında boyutlandırma işaretlerinden birisi (↔, ↕ , , ) görüntülendiğinde, fare basılı tutularak ileri geri veya yukarı aşağı doğru hareket ettirilerek yapılır.

Pencerelerin Yerleştirilmesi 

Pencereler Görev Çubuğuna sağ tıklanmak suretiyle otomatik olarak ekrana yerleştirilirler. Görev Çubuğu üzerinde sağ tıklandığı zaman Aşağıda bulunan seçenekler çıkar.

  • Pencereleri basamakla

bsmk

  • Pencerleri üst üste göster

bsmk2

  • Pencereleri yan yana göster

bsmk3

 

  • Masaüstünü göster