CSS Yatay Açılır Menü

CSS Dikey Açılır Menu

Kutu Gölgelendirme

Kutu gölgelendirme için “box-shadow” kullanılır. 4 parametre alır.  değer x yönünde gölge mesafesi (normalde sağda “-” olursa solda)   değer y yönünde gölge mesafesi (normalde altta “-” olursa üstte)   değer gölge mesafesi renk Aşağıdaki kodları inceleyiniz.

Kutu Yuvarlama CSS

Kutu yuvarlama “border-radius”  ile yapılır istenilen kenara özellik verilebilir. % veya piksel cinsinden kenarların ne kadarını yuvarlatılacağı belirtilir. Örnekleri inceleyiniz